آدرس مرکزی:

تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، مجتمع سیناسنتر طبقه چهارم واحد 403

فکس:

021-40660313

ایمیل:

info@nikdarman.com