کاناسول EDTA/ CanaSol EDTA 17%

CanaSol EDTA 17%

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۱۵۰,۰۰۰

معرفی:

محلول EDTA با pH خنثی جهت برداشتن لایه اسمیر دندان، لایه برداری کانال کلسیفه و تسهیل آماده سازی مکانیکی ریشه کانال بکار می رود. شلاته کردن یون­های کلسیم دیواره کانال باعث تعریض ریشه می­شود. شستشوی نهایی کانال، باز کردن توبولهای عاجی، آماده سازی دیواره عاج جهت ارتقاء کیفیت باندینگ، و نرم کردن عاج با حذف لایه اسمیر ازموارد استفاده محصول است.

ترکیبات:

­اتیلن آمین تترا استیک اسید (EDTA)، آب با خلوص دارویی، شوینده قلیایی.

روش استفاده:

سوزن مخصوص اندو را بصورت تقریبی تا اواسط روت کانال داخل کرده و مقدار مناسبی محلول EDTA  را وارد کانال کنید، قبل از خروج سوزن کانال با محلول هیپو کلریت سدیم (یا  سرم فیزیولوژی) شستشو داده و خشک کنید.

شرایط نگهداری:

در دمای اتاق (15 الی 25 درجه) دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

قبل از مصرف تکان دهید.

هشدار:

از تماس مستقیم با پوست پرهیز شود، در صورت تماس با پوست آب­کشی گردد.در صورت تماس با چشم با مقدار فراوانی آب شستشو گردد.در صورت بلع، مقدار زیادی آب نوشیده و به پزشک مراجعه شود.هنگام مصرف از عینک و دستکش استفاده گردد و دندان با استفاده از رابردم ایزوله گردد.