ماده ساخت روکش موقت کامپوزیتی/ Temp. C&B Material

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۳,۸۵۰,۰۰۰

معرفی کوتاه

ماده ساخت روکش موقت کامپوزیتی/ Temp. C&B Material

ماده ساخت روکش (کراون و بریج) موقت با بیس رزینی (کامپوزیت) سلف کیور
ماندگاری: تا 80 روز
استفاده با گان 1:1 و 2:1
عرضه شده در سه شید A1, A2, A3