خمیر پرداخت، محصول جدید نیک درمان به بازار عرضه شد.
این محصول با نام تجاری ®X-POLISH در دو نوع الماسه Diamond و غیرالماسه Non-Diamond تولید شده.
ایکس-پالیش مناسب برای پرداخت کامپوزیت، آمالگام و کستینگ است، و نوع الماسه قادر به پالیش موثر پرسلن نیز می باشد.