کامپوزیت خلفی/ Master-Fil™ Bulk Fill

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۱,۱۵۰,۰۰۰

معرفی کوتاه

کامپوزیت خلفی/ Master-Fil™ Bulk Fill

کامپوزیت خلفی ™BULK FILL
محصول جدید کمپانی دنتونیکس آمریکا، پیشنهادی مناسب جهت ترمیم های Posterior تا عمق 6.5 میلی متر که موجب کاهش زمان قابل ملاحظه ترمیم می شود.