موتور اندو القایی / Endo Smart Plus

نمره 0 از 5

قیمت محصول: تومان ۱۴,۹۸۰,۰۰۰

معرفی کوتاه

موتور اندو القایی / Endo Smart Plus

دارای چهار Mode کاری:
Auto Apical Reverse/Stop
Auto Start
Auto Stop
Reciprocating