پس از طی موفقیت آمیز تست های دانشگاهی و آزمون های کیفی مرتبط، Glunic Desensitizer به بازار عرضه شد.

این محصول بر پایه فرمول Gluma (گلوتار آلدئید) طراحی شده و دارای حداقل حساسیت و کمترین تاثیر منفی بر روی قدرت باندینگ سطح می باشد.
محصول حاضر در بطری 10 میلی لیتر به بازار ارائه شده و نیک درمان امیدوار است مورد رضایت جامعه دندانپزشکی قرار گیرد.

#محلول_ضدحساسیت #گلونیک #Gluma
#Desensitizer