مقالات و آموزش

دانلود دستورالعمل استفاده از اسید اچ - H1 Etchant Gel Kit

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از اچ جامبو - H1 Mega Etch

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از محلول ضدحساسیت - Glunic Desensitizer

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از ژل کلرهگزیدین - CLOREX Gel

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از محلول ادتا - Canasol EDTA 17%

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از کانال ایز(اندوژل) - Canal EZE

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از خمیر کلسیم هیدروکساید - Endonic

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از آرسی پرپ - RC Glide Prep

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از فرموکرزول - Formonic

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از زونالین - Temponic Cement

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از خونبند - Hemonic 25%

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از ژل خونبند - IRONIC Gel

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از محلول کلرهگزیدین 2% - CLOREX

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم 5.25% - Hyponic

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از کلروفرم - Canasol Chloroform

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از اژنول - Canasol Eugenol

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از محلول لکه بر دندان - Cleanic (T.S.R)

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از حلال گوتاپرکا - Gutasol

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از خمیر پرداخت - X-Polish

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از خمیر پانسمان - Temponic Cavit

نیک درمان

دانلود دستورالعمل استفاده از خمیر جرمگیری - Prophynic

نیک درمان

مجوزها

دانلودها

کاتالوگ محصولات

نیک درمان

لیست قیمت محصولات

نیک درمان

دانلود کاتالوگ سرقلم های Woodpecker

نیک درمان

دانلود نرم افزار سنسور RVG

نیک درمان

دانلود نرم افزار جدید سنسور سایز 1.5

نیک درمان

دانلود کاتالوگ سنسور سایز 1.5

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه جرمگیر داخل یونیتی UDS-N2 LED

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه لایت کیور X-Cure

نیک درمان

راهنمای استفاده اپکس فایندر Woodpex I

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه پیزوسرجری US-II LED

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه جرمگیر UDS-L

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه جرمگیر UDS-J2 Plus LED

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه اپکس فایندر Minipex

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه جرمگیر UDS-J

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه لایت کیور LED-H

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه لایت کیور LED-F

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه لایت کیور LED-H Ortho

نیک درمان

راهنمای استفاده دستگاه لایت کیور LED-F Sim

نیک درمان

راهنمای استفاده موتور روتاری Endo Smart Plus

نیک درمان

راهنمای استفاده موتور روتاری Endo Smart

نیک درمان

کاتالوگ محصولات Thomas

نیک درمان

کاتالوگ محصولات Master-Dent

نیک درمان

گالری